Calculation of bowling results

Всеки играч има право на два удара, когато дойде редът му в играта – тези два удара се наричат фрейм. Броят съборени кегли във всеки фрейм се добавя към текущия резултат. Състезателите печелят бонуси, ако успеят да ударят страйк (да съборят и десетте кегли с едно хвърляне) или спеър (да съборят десетте кегли с два последователни удара).

Една игра се състои от десет части, наречени фреймове. Един фрейм се състои от един или ако е необходимо два удара, за които състезателят се опитва да събори всичките десет кегли. В първите девет фрейма на играта, състезателят хвърля топката веднъж или два пъти. Ако успее да събори всичките десет кегли с първия удар на топката, състезателят е направил страйк, най-доброро възможно хвърляне. То се отбелязва с X на листа с резултатите и състезателят получава десет точки (броят на съборените кегли) плюс бонус от броя кегли, които успее да събори със следващите два удара на топката. Максималният резултат във фрейм със страйк е 30 точки: страйк последван от още два последователни страйка (10 + 10 + 10 = 30).

Ако на пътеката има останали кегли след първия удар от даден фрейм, играчът има право на още един удар. Ако с този втори удар той успее да събори всички останали кегли, състезателят е направил спеър. Спеърът се отбелязва с наклонена черта (/) на листа с резултатите. За спеър се получават десет точки (броят на съборените кегли с два последователни удара) плюс бонус от броя кегли, които играчът успее да събори със следващия удар на топката. Максималният възможен резултат във фрейм със спеър е 20 точки: десетте точки от спеъра, последвани от още десет, ако състезателят успее да направи страйк в следващия фрейм (10 + 10 = 20).

Ако играчът не успее да събори всички кегли с два последователни удара в един фрейм, резултатът му за този фрейм е просто общия брой съборени кегли. Когато играчът не успее да събори нито една кегла, това се отбелязва с хоризонтална чертичка (-) на листа за резултати.

Състезател, който направи спеър или страйк в последния десети фрейм, получава бонус. За спеър в последния фрейм играчите получават още едно допълнително хвърляне на топката и броят съборени кегли от него се добавят към общия резултат. За страйк в последния фрейм играчите получават два допълнителни удара и броят съборени кегли от тях се добавят към общия резултат.

Състезател, който постигне най-високия възможен резултат от 300 точки, е направил прерфектна игра – направил е страйк във всеки фрейм, както и при последните допълнителни два удара (девет фрейма от по 30 точки е 270 точки плюс 30 допълнителни точки от десетия фрейм). Перфектната игра не е много често срещана. Най-добрите състезатели обикновено имат среден резултат повече от 230 точки, докато един новак може да се затрудни да надмине 100 точки.

We use technologies such as cookies to personalise the website, for user rating systems, etc.