Изчисляване на резултати в боулинга

Една игра се състои от десет части, наречени фреймове. Един фрейм се състои от един или ако е необходимо два удара, за които състезателят се опитва да събори всичките десет кегли. В първите девет фрейма на играта, състезателят хвърля топката веднъж или два пъти. Ако успее да събори всичките десет кегли с първия удар на топката, състезателят е направил страйк, най-доброто възможно хвърляне. То се отбелязва с X на листа с резултатите и състезателят получава десет точки (броят на съборените кегли) плюс бонус от броя кегли, които успее да събори със следващите два удара на топката. Максималният резултат във фрейм със страйк е 30 точки: страйк последван от още два последователни страйка (10 + 10 + 10 = 30).

Ако на пътеката има останали кегли след първия удар от даден фрейм, играчът има право на още един удар. Ако с този втори удар той успее да събори всички останали кегли, състезателят е направил спеър. Спеърът се отбелязва с наклонена черта (/) на листа с резултатите. За спеър се получават десет точки (броят на съборените кегли с два последователни удара) плюс бонус от броя кегли, които играчът успее да събори със следващия удар на топката. Максималният възможен резултат във фрейм със спеър е 20 точки: десетте точки от спеъра, последвани от още десет, ако състезателят успее да направи страйк в следващия фрейм (10 + 10 = 20).

Ако играчът не успее да събори всички кегли с два последователни удара в един фрейм, резултатът му за този фрейм е просто общия брой съборени кегли. Когато играчът не успее да събори нито една кегла, това се отбелязва с хоризонтална чертичка (-) на листа за резултати.

Състезател, който направи спеър или страйк в последния десети фрейм, получава бонус. За спеър в последния фрейм играчите получават още едно допълнително хвърляне на топката и броят съборени кегли от него се добавят към общия резултат. За страйк в последния фрейм играчите получават два допълнителни удара и броят съборени кегли от тях се добавят към общия резултат.

Състезател, който постигне най-високия възможен резултат от 300 точки, е направил прерфектна игра – направил е страйк във всеки фрейм, както и при последните допълнителни два удара (девет фрейма от по 30 точки е 270 точки плюс 30 допълнителни точки от десетия фрейм). Перфектната игра не е много често срещана. Най-добрите състезатели обикновено имат среден резултат повече от 230 точки, докато един новак може да се затрудни да надмине 100 точки.

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.